Almkerken voor Albanie

logo almkerk albanie

Almkerken voor Albanie is een jeugddiaconaal project dat zich inzet voor de stichting Hoop voor Albanie. Wat begon met een idee, is nu uitgegroeid tot een project gesteund door de diaconieen van de Hervormde en Gereformeerde Kerk in Almkerk. Wij hebben als hoofddoel om jongeren te betrekken bij diaconaal werk voor onze medemensen in Albanie.

Wat willen we met het jongerenproject?

Onze hoofddoelen zijn:

1. Jongeren betrekken (12-20 jaar) bij diaconaal werk.

2. Acties om geld in te zamelen voor Evis.

3. Kinderkamp organiseren door jongeren (18-20 jaar) voor Evis.

Verder willen wij:

1. Van informatie over stichting Hoop voor Albanië.

2. Draagvlak in de gemeente creëren voor dit jongerenproject en projecten van Hoop voor Albanië.

Waarom?

Albanië hoort tot één van de armste landen van Europa. In 1991 viel het communistische regime. Tijdens dit regime was Albanië een gesloten land met veel armoede. Na de val volgde een periode van onrust en geen leiding. De vernieuwingen vorderen traag en ondanks de vele buitenlandse hulp is de republiek ook nu nog één van de armste landen van Europa. Gehandicapten, ouderen en straatkinderen hebben het zwaar. Dit geldt ook voor de rest van de bevolking, er is weinig tot geen werk en veel armoede. Hoop voor Albanië (HvA) is een christelijke organisatie die actief is in Albanië.

Wie is Hoop voor Albanië?

De Stichting Hoop voor Albanië heeft zich de volgende doelen gesteld: het bevorderen van het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en het verbeteren van hun levensomstandigheden. Hoop voor Albanië werkt vanuit een christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. Hoop voor Albanië verzendt kleding, huisraad, schoolmateriaal, medisch materiaal, voedsel en christelijke literatuur. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is. Praktisch betekent dit:

1. Verstrekking van kleding en voedsel aan weduwen en wezen in Albanië.

2. Brede steun van lokale initiatieven die erop gericht zijn de levensomstandigheden maar vaak ook de woonomstandigheden van de allerarmsten te verbeteren.

3.Materiële ondersteuning door middel van het regelmatig sturen van hulpgoederen vanuit Nederland.  

Hoop voor Albanië ondersteunt op financieel en materieel gebied verschillende projecten verspreid over Albanië. Eén van deze projecten is dat zij Evis ondersteunen, een vrouw die zich in de buitenwijken van Tirana inzet voor Romakinderen. Gedurende het jaar vangt zij arme Romakinderen op onder en na schooltijd. In de zomer is er geen school, en voor deze kinderen zullen wij daarom in de zomer een week lang kamp organiseren.

Organisatie en opzet

Nienke Honcoop en Ron Blom sturen dit project en Rianne Dekker is als jeugdouderling betrokken bij dit project. Hiernaast zetten de jongerenclubs D’n Opstap, Nienix en Re-action zich ook in voor dit project door middel van acties om geld in te zamelen.

Het is de bedoeling dat we in de zomer van 2018 met een groep van tien jongeren tussen de 17 en 20 jaar en vier leiding naar Tirana gaan om daar het kamp te organiseren. In mei 2017 zullen we beginnen met het formeren van deze groep. De groep en de clubs zullen zich gedurende de voorbereiding in de gemeentes inzetten door acties te houden om geld in te zamelen.

Inzamelingacties

Wij hebben als doel om voor de zomer van 2018 €5000 op te halen. Dit is om een kamp te kunnen organiseren van maandag tot en met vrijdag voor ongeveer 100 kinderen. Dit komt neer op een bedrag van dertig tot vijftig euro per kind. Hiervan betalen we materiaal, eten en drinken. Hiernaast zullen we dit geld ook gebruiken om in de middag een bijdrage te leveren aan een project van Hoop voor Albanië, zoals het opknappen van een huisje. Het geld dat wordt ingezameld, komt volledig ten goede van het project. Onkosten zoals vliegtickets, eten en overnachting betalen de jongeren en leiding zelf. Het bedrag van €5000 hopen wij bijeen te zamelen met de hulp van de jongerenclubs D’n Opstap, de Nienix en Reaction. Hiernaast zullen de tien jongeren die meegaan op kamp zelf ook geld inzamelen om dit bedrag te halen.

Contact

Wij zijn te bereiken via ons mailadres: almkerkenvooralbanie@gmail.com of via onze Facebook: www.facebook.com/amkerkenvooralbanie