Evangelisatie

De evangelisatiecommissie commissie heeft als doelstelling: mensen die, weinig meer met het geloof te maken (willen) hebben, weer met het geloof in aanraking te brengen en gemeenteleden bewust te maken van hun taak hierin.

We hebben het Bijbelgenootschap bij de commissie ondergebracht. We hebben in 2012 een Bijbelquiz gehouden, waarin verschillende groepen, uit verschillende kerkgemeenschappen, hun kennis over de bijbel hebben getest.


Prijswinnaars van de NBG-quiz in Almkerk (foto: Gerrit Schermers).

We brengen met de gereformeerde kerk en gereformeerd vrijgemaakte kerk voor kerst de echo rond.

We zingen met Pasen op straat in Almkerk en proberen zo te evangeliseren.

Verder zijn we ons met de kerkenraad aan het bezinnen op missionair gemeente zijn en om met nieuwe activiteiten te komen.