Hervormde Vrouwen Dienst

De Hervormde Vrouwen Dienst is opgericht in 1981 en is een schakel tussen enerzijds ouderen gemeenteleden en anderzijds de predikant en de ambtsdragers.

Eén van de belangrijkste activiteiten is het op bezoek gaan bij oudere en alleenstaande gemeenteleden in het teken van omzien naar elkaar.

Deze bezoekjes doen zij niet in plaats van de predikant of ouderling, maar de dames komen voor een gezellig praatje. Dit gebeurt eens in de 2 maanden.
 
Wanneer komt er een HVD dame op bezoek
-verjaardag vanaf 75 jaar 
-thuiskomst uit het ziekenhuis
-kraambezoek
-huwelijksjubileum
-nieuw ingekomen
Ook wordt door de HVD een  bezoek gebracht aan langdurig zieken (indien gewenst) na overleg met de predikant of de ouderling.
 
Ouderenmiddag
2 keer per jaar organiseert  de HVD een ouderenmiddagin de Almzaal. In het voorjaar in de maand maart en in het najaar in september/oktober .
Met kerst is er een gezamenlijke kerstviering met de ouderen en alleenstaanden van zowel de hervormde gemeente  als de gereformeerde kerk. Deze middag vindt afwisselend plaats in de Almhof of de Ontmoeting. Alle personen van 65 jaar en ouder en alleenstaanden van beide gemeenten krijgen dan een uitnodiging.
 
Paasgroet
Zaterdag voor Pasen wordt een paasgroet gebracht bij alleenstaande en oudere gemeenteleden vanaf 70 jaar.
De gemeenteleden die met Pasen in het ziekenhuis verblijven worden deze dag met een paasgroet bezocht door een diaken.
 
De  HVD werkt met 27 dames en zoals u kunt lezen is het actieve groep in onze gemeente.
 
Als u nog vragen heeft over het werk van de HVD of eventuele suggesties voor het werk hiervan kunt u contact opnemen met de presidente.
 
Namens het bestuur,
Jenneke van Breugel, presidente           
hvd@hervormdalmkerk.nl