Bijbelkring ds. Wolters

bijbelstudie

Deze winter volgen we het materiaal van Focus. We zullen steeds enkele dagen na een Focusdienst bij elkaar komen om met elkaar verder over het thema na te praten.

We komen steeds samen in de Almhof en we beginnen om 20.00 uur. We eindigen rond 22.00 uur.

De data zijn:
voor 2019: op woensdag 25 sept., 9 en 29 okt. 27 nov. en 18 dec.
voor 2020: op woensdag 15 en 29 jan., 12 en 26 febr., 10 maart(dinsdag!), 22 april, 27 mei en 10 juni.

Allen, die belangstelling hebben, zijn van harte welkom!

Gespreksleider: ds. G.J. Wolters


predikant@hervormdalmkerk.nl