Bijbelkring ds. Wolters

bijbelstudie

Deze kring gaat weer starten. De bedoeling is om in de Almzaal bij elkaar te komen. Daar kunnen we op voldoende afstand van elkaar zitten. We willen de Bijbelstudies van blok 6 van Focus behandelen.

Donderdag 24 februari is er een avond voor alle deelnemers van alle kringen, om 19.30 uur in de kerkzaal. Dan komt het eerste gesprek aan de orde, over Joh.15. Een soort gezamenlijke opening van het seizoen.

De andere avonden, die om 20.00 uur beginnen, zijn:

  • woensdag 7 oktober
  • dinsdag 27 oktober
  • woensdag 11 november
  • woensdag 2 december
  • woensdag 13 januari
  • woensdag 3 februari
  • woensdag 3 maart
  • woensdag 24 maart

Allen, die belangstelling hebben, zijn van harte welkom!

Gespreksleider: ds. G.J. Wolters


predikant@hervormdalmkerk.nl