Openbaring-kring

Vorig seizoen zijn we gestart met een studie over het Bijbel- boek Openbaring van Jezus Christus. Samen met de Heilige Geest mogen wij, als kinderen van God, bidden om de komst van de Bruidegom, de Messias, Gods Zoon, Jezus Christus. Zijn Koninkrijk kome, bidden we. En aan de tekenen van de tijd zien we, dat Zijn komst nabij is! Zijn we bereid om Hem te ontmoeten?

In dit Bijbelboek ontvouwt de Here God de contouren van Zijn plan. De eerste avond starten we met een terugblik, in vogel- vlucht. Voor ieder die de kring vorig seizen gevolgd heeft, een mooie opfrisser. Voor nieuwkomers voldoende om de grote lijn van dit Bijbelboek te zien. We werken met het boek van J. v. d. Schoot; een handig middel om de rode draad te leren begrijpen.

We gaan verder en lezen de eerste avond Hoofdstuk 14 en hopen zo dit seizoen in 9 avonden te eindigen met Hoofdstuk 22. Vers voor vers gaan we door de tekst heen.

De avonden worden gehouden bij ons thuis: Uppelse Hoek 18 en starten steeds om 19.45 uur. Hier volgen de data:

voor 2018: 3 okt, 31 okt, 21 nov, 12 dec.
voor 2019: 9 jan, 30 jan, 20 feb, 20 mrt, 10 april.

Voor ieder, die belangstelling heeft, van harte welkom, want: Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij, Openbaring 1:3.

Met vriendelijke groet, Juditha en Arjan Sterkenburg.