Sincere Praiseband

Lofprijzing is belangrijk in de bijbel. Het gebeurde op allerlei manieren. Lees de psalmen er maar eens op na. Er zijn ook veel aansporingen te vinden, om God te eren met muziek en zang.

Ook voor ons geldt deze oproep. Op het orgel staat ‘Houdt de lofzang gaande'. Dat hoeft niet alleen met orgel, maar dat mag ook andere muziekinstrumenten. Het hoeft niet alleen met oude liederen, maar het mag ook met muziek van deze tijd.

Als praiseband Sincere willen we de gemeente ondersteunen om God groot te maken met nieuwe liederen en nieuwe muziek. We spelen en zingen Opwekkingsliederen, liederen van Sela, psalmen uit Psalm Project (psalmen in een nieuw jasje) en allerlei kinderliederen.

We spelen de meeste eerste zondagen van de maand in een praise-leerhuisdienst. Daarnaast spelen we bij de Vakantie-Bijbel-Club en af en toe worden we gevraagd om in een dienst in een andere plaats te spelen.

Op de site verschijnt binnenkort een lijst van liederen die we op ons repertoire hebben staan. Het is dan ook mogelijk om liederen aan te vragen die u graag een keer in een dienst zou willen zingen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar de voorzitter: Dirk-Jan van der Kooij, sincere@hervormdalmkerk.nl

De bandleden

Ik ben Bert Broekhuizen, pianist bij Sincere sinds 2008.

Eigenlijk ben ik helemaal geen pianist, maar organist.   Een aantal jaren geleden speelde ik nog aktief in kerkdiensten in diverse gemeenten. Op een gegeven moment langzaam in de band gerold en me de piano “eigen” gemaakt.  In het begin viel dit niet mee, vooral de syncopen, maar het gaat me steeds beter af.  Maar pianisten zullen wel (blijven) horen dat ik geen echt pianist ben.  Maar zoals gezegd ik doe mijn best, en het gaat steeds beter.

Ik voel me als een vis in het water in de band. Heerlijk om muziek te maken met anderen.  Het mooie is dat ondanks de verschillen die we hebben in leeftijd, interesse etc, we elkaar vinden tijdens het muziek maken. Voorts vind ik het voor mijzelf de beste manier om bezig in onze gemeente.  Ook geeft mij het spelen een extra dimensie in mijn geloofsbeleving. Ik probeer en streef ernaar de uitvoeringen ook zo goed en mooi mogelijk te maken, niet alleen voor onszelf of voor de gemeente, maar met name voor God, voor wie we in eerste instantie spelen.  Met ons spel willen we de gemeente leiden in de lofzang.

Ik heb een brede smaak van klassiek ( barok ) t/m de diverse stijlen die we in de band spelen. Veel wat we spelen, vind ik ook mooi, dus een favoriet uitzoeken is niet eenvoudig.   Toch kwam Psalm 139 van het Psalm Project als eerst in mij op. Deze eeuwenoude psalm die generaties ver-bindt en ons terugbrengt bij het volk Israël, de diepe tekst, uitgevoerd in een hedendaagse uitvoering, waarbij de oorspronkelijk melodie duidelijk herkenbaar is.

Met deze uitvoering hoop ik ook de brug te slaan naar gemeenteleden die kritisch staan tegenover een band in de kerk.   Zaterdag 4 december hopen we deze Psalm in deze uitvoering weer ten gehore te brengen.


Nienke


De kern van geloven is voor mij Jezus volgen. Dit lied gaat daarover: je overgeven aan Jezus om hem te volgen. Ik ben van Zijn weg overtuigd, en ervaar het als de mooiste manier van levens die er is. Dit lied begint met nederig zijn: hier ben ik, op mijn knieën, opnieuw. En daar gaat het om. Ik moet mij elke keer opnieuw overgeven aan Jezus. In dit lied voel ik ook de wens, het honger en verlangen om Jezus te wíllen volgen. En dat verlangen herken ik bij mijzelf. Ik ben er 100% van overtuigd dat het Evangelie de essentie is van ons bestaan: Jezus die het ultieme voorbeeld gaf van naastenliefde door voor ons aan het kruis te sterven. Die liefde, die liefde is zo hard nodig in deze wereld. In dit lied staat ook de wens centraal om meer van Jezus te leren kennen. Het is zo belangrijk om steeds naar Hem te blijven kijken, contact te hebben met Hem en tijd te nemen. Dan groeit er een diepe verbondenheid, en verlangen om je aan Hem over te geven. Het gaat er niet om wat ik wil in deze wereld, maar om Zijn bedoeling voor ons leven hier op aarde. En daarom staat mijn leven ook in het teken van Hem en blijf ik bidden: Lord, have Your way in me

Dirk Jan

Muziek en geloven gaan bij mij hand in hand. Zeker voor de passietijd zijn er mooie muziekstukken geschreven, zoals bijv. de Mattheüs en Johannes-passion. Er zijn ook nieuwe passieliederen, waarin het lijden van Jezus tot uitdrukking komt. Ik heb gekozen voor 'Uw genade is mij genoeg'. In de eerste regels wordt het lijden in tekst en muziek uitgebeeld: zie hoe Jezus daar loopt, met een kruis op zijn rug en een doornenkroon'. De kern van het evangelie wordt in een paar regels geschetst: God gaf zijn eigen zoon; ook voor mij. Hij droeg mijn zonden aan het kruis, daardoor is er genade voor mij zodat ik vrijmoedig tot God mag naderen. Dit vraagt een antwoord van ons. Dit bestaat voor mij uit twee stukken, welke beide in opwekking 510 (dit is mijn verlangen) verwoord worden:
- Ik wil God loven en prijzen (zeker ook met muziek) voor wat Jezus voor mij gedaan heeft
- ik wil mijn leven aan hem toewijden. Ik geef Hem mijn hart, ziel en verstand, zodat Hij zijn wil door mij kan doen.