Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft o.a. als doel het onder de aandacht brengen van het zo noodzakelijke zendingswerk bij de gemeenteleden. Dit om de bewustwording en betrokkenheid binnen de gemeente op de zending te bevorderen. Maar ook het opzetten van activiteiten voor het genereren van inkomsten voor zendingsprojecten is een doelstelling.

Vanaf dit jaar is besloten om nieuwe zendingswerkers te steunen bij hun werkzaamheden elders in de wereld. We hebben gekozen voor de familie Wolters uit Amersfoort, inderdaad...de zoon van.
In het zendingsblad "Alle volken" van de G.Z.B. februari j.l. staat een duidelijk artikel over dit gezin, dat voor zendingswerkzaamheden uitgezonden wordt naar de stad Praag in Tsjechië.

Even voorstellen
Wij zijn Leendert en Nelleke Wolters.
Samen hebben we twee kinderen gekregen:
Jesse en Chaja. We zijn lid van de Amersfoortse gemeente Sint-Joriskerk, die ons als zendingswerkers uitzendt. In het voorjaar van 2013 hopen we voor zes jaar naar Praag te verhuizen.

Leendert en Nelleke over hun werk in Tsjechië
Al heel lang leeft bij ons het verlangen om in de zending uit te gaan. Het raakt ons bijzonder dat het christendom steeds minder een rol speelt in de samenleving. Steeds minder mensen hebben nog een band met God, de Bijbel en de kerken. En ook raakt het ons diep dat we een soort "Ik-tijdperk" meemaken, waarin iedereen maar voor zichzelf moet bepalen wat hij of zij goed vindt.
Na een aantal gesprekken met de GZB is Praag voor ons in beeld gekomen. Wij zijn er in mei 2012 geweest om te zien hoe wij de kerk daar zouden kunnen dienen. De nood van dit land en deze stad greep ons erg aan. Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Op veel plekken is de kerk nauwelijks zichtbaar of zelfs helemaal afwezig. Onder het communisme werden christenen geweerd van hoge posities in politiek, wetenschap en maatschappij. De rol van christenen in de samenleving is ook vandaag nog steeds minimaal. Slechts 2,5 % van de 10 miljoen Tsjechen is evangelisch/reformatorisch christen. We krijgen twee opdrachten mee. In de eerste plaats gaan we namens het Comenius Instituut in Praag meewerken aan een programma voor aankomende wetenschappers (promovendi) die nog met hun onderzoek bezig zijn. In dit programma geven we aandacht aan de verbinding tussen geloof, wetenschap, leven en werken. Ons werk is dat we deze jonge christenen begeleiden in hun zoektocht om verantwoordelijke plaatsen in de Tsjechische samenleving in te nemen. Op die manier kunnen zij ook een voorbeeld zijn voor (nieuwe) christelijke studenten.

We richten ons bewust op een grote stad als Praag. Grote steden zijn immers een voorbeeld voor de rest van het land. Op deze manier geven we inhoud aan ons verlangen dat een nieuwe generatie christenen een verandering teweeg zal brengen in de Tsjechische maatschappij. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn en beseffen dat dit uithoudingsvermogen vraagt. Zelf zullen we de resultaten alleen in de levens van individuele Tsjechen kunnen zien. In de tweede plaats gaan we twee jaar onderzoeken hoe we kerken en christenen in Tsjechië kunnen helpen missionair te zijn. Op basis daarvan zullen de vier daarop volgende jaren verder worden ingevuld.

Meer informatie over dit project: download de folder

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van hun werk.

Via www.gzb.nl/zendingswerker/leendert-en-nelleke-wolters

Of via de nieuwsbrieven. Deze staan hieronder vermeld en kunt u downloaden.

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief maart 2020


Acties die de afgelopen jaren door de zendingscommissie zijn georganiseerd:

  • Plantenactie
  • Deelname aan de Lentemarkt / gemeentedag.
  • Najaarszendingscollecte
  • Kerstkaarten- rondbrengactie.
  • GZB Bijbels Dagboek “Een handvol koren” verkoop

Verder komt het geld uit de zendingsbusjes uit de kerk ten goede aan de zending. 

Voorzitter:
Peter Wijnands

Secretaris:
Wim Sterk

Contactpersoon kerkenraad:
Gerrit van Tiggelen

Leden:
Berth den Dekker
Ruben Ottenvanger
Ron Blom

E-mail: zendingscommissie@hervormdalmkerk.nl