Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft o.a. als doel het onder de aandacht brengen van het zo noodzakelijke zendingswerk bij de gemeenteleden. Dit om de bewustwording en betrokkenheid binnen de gemeente op de zending te bevorderen. Maar ook het opzetten van activiteiten voor het genereren van inkomsten voor zendingsprojecten is een doelstelling.

Programma Libanon en Syrië
Zoals eerder aangegeven steunen we vanaf januari voor minimaal 4 jaar een nieuw programma (Libanon en Syrië). 
Mocht u nog meer informatie willen dan kunt u naar de website(https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=545 ) gaan ofcontact opnemen met de zendingscommissie zendingscommissie@hervormdalmkerk.nl.

Verlenging uitzending Fam. Wolters/ nieuw project: programma Libanon en Syrië.
Bij deze willen wij jullie informeren dat de uitzending van Leendert en Nelleke Wolters naar Praag (Tsjechië) met vier jaar zal worden verlengd (tot medio 2025). Deze verlenging is een verhoring van vele gebeden en daarmee kan het nieuwe programma in Tsjechië worden vormgegeven. Leendert en Nelleke zullen, samen met de kerk in Tsjechië, zich richten op verdieping en geestelijke vernieuwing van bestaande gemeenten. Meer informatie hierover kunt u vinden op hun website: https://www.gzb.nl/zendingswerkers/leendert-en-nelleke-wolters/blog/onze-uitzending-verlengd

Als zendingscommissie hebben we besloten om familie Wolters voor een gedeelte de komende 4 jaar te blijven ondersteunen.

Podcast GZB met in de eerste aflevering Leendert en Nelleke Wolters
De GZB bracht afgelopen week haar eerste podcast uit. In ‘deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. In de eerste aflevering komt Leendert Wolters aan het woord. Sinds 2013 woont hij met zijn vrouw en twee kinderen in Praag waar zij werken als kerkplanter. Vanaf vrijdag 27 november is er elke week een nieuwe aflevering te downloaden via www.gzb.nl/podcast of te beluisteren via Spotify onder de naam ‘Deel je leven' of 'GZB’.

Even voorstellen
Wij zijn Leendert en Nelleke Wolters.
Samen hebben we twee kinderen gekregen:
Jesse en Chaja. We zijn lid van de Amersfoortse gemeente Sint-Joriskerk, die ons als zendingswerkers uitzendt. In het voorjaar van 2013 hopen we voor zes jaar naar Praag te verhuizen.

Leendert en Nelleke over hun werk in Tsjechië
Al heel lang leeft bij ons het verlangen om in de zending uit te gaan. Het raakt ons bijzonder dat het christendom steeds minder een rol speelt in de samenleving. Steeds minder mensen hebben nog een band met God, de Bijbel en de kerken. En ook raakt het ons diep dat we een soort "Ik-tijdperk" meemaken, waarin iedereen maar voor zichzelf moet bepalen wat hij of zij goed vindt.
Na een aantal gesprekken met de GZB is Praag voor ons in beeld gekomen. Wij zijn er in mei 2012 geweest om te zien hoe wij de kerk daar zouden kunnen dienen. De nood van dit land en deze stad greep ons erg aan. Tsjechië is een van de meest geseculariseerde landen van Europa. Op veel plekken is de kerk nauwelijks zichtbaar of zelfs helemaal afwezig. Onder het communisme werden christenen geweerd van hoge posities in politiek, wetenschap en maatschappij. De rol van christenen in de samenleving is ook vandaag nog steeds minimaal. Slechts 2,5 % van de 10 miljoen Tsjechen is evangelisch/reformatorisch christen. We krijgen twee opdrachten mee. In de eerste plaats gaan we namens het Comenius Instituut in Praag meewerken aan een programma voor aankomende wetenschappers (promovendi) die nog met hun onderzoek bezig zijn. In dit programma geven we aandacht aan de verbinding tussen geloof, wetenschap, leven en werken. Ons werk is dat we deze jonge christenen begeleiden in hun zoektocht om verantwoordelijke plaatsen in de Tsjechische samenleving in te nemen. Op die manier kunnen zij ook een voorbeeld zijn voor (nieuwe) christelijke studenten.

We richten ons bewust op een grote stad als Praag. Grote steden zijn immers een voorbeeld voor de rest van het land. Op deze manier geven we inhoud aan ons verlangen dat een nieuwe generatie christenen een verandering teweeg zal brengen in de Tsjechische maatschappij. Tegelijkertijd moeten we realistisch zijn en beseffen dat dit uithoudingsvermogen vraagt. Zelf zullen we de resultaten alleen in de levens van individuele Tsjechen kunnen zien. In de tweede plaats gaan we twee jaar onderzoeken hoe we kerken en christenen in Tsjechië kunnen helpen missionair te zijn. Op basis daarvan zullen de vier daarop volgende jaren verder worden ingevuld.

Meer informatie over dit project: download de folder

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van hun werk.

Via www.gzb.nl/zendingswerker/leendert-en-nelleke-wolters

Of via de nieuwsbrieven. Deze staan hieronder vermeld en kunt u downloaden.

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief janauri 2021

Nieuwsbrief mei 2020

Nieuwsbrief maart 2020


Acties die de afgelopen jaren door de zendingscommissie zijn georganiseerd:

  • Plantenactie
  • Deelname aan de Lentemarkt / gemeentedag.
  • Najaarszendingscollecte
  • Kerstkaarten- rondbrengactie.
  • GZB Bijbels Dagboek “Een handvol koren” verkoop

Verder komt het geld uit de zendingsbusjes uit de kerk ten goede aan de zending. 

Voorzitter:
Peter Wijnands

Secretaris:
Wim Sterk

Contactpersoon kerkenraad:
Gerrit van Tiggelen

Leden:
Berth den Dekker
Ruben Ottenvanger
Ron Blom

E-mail: zendingscommissie@hervormdalmkerk.nl