Kerkbalans

kerkbalans

Hier vind u informatie van de actie kerkbalans zoals deze in onze gemeente wordt gehouden.

BEGROTINGSTEKORT 2018: GEEF VOOR JE KERK.


Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse viering en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt. Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

BEGROTINGSTEKORT 2018:
Al heel wat jaren moeten de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Almkerk een beroep op u doen om het verschil tussen inkomsten en uitgaven op te heffen. Met de toegezegde bijdragen van Kerkbalans kunnen alle lasten niet bekostigd worden. OM DE BEGROTING VOOR 2018 SLUITEND TE MAKEN, IS EEN BEDRAG VAN € 100.000,- NODIG.

Bij de actie Kerkbalans werd iets meer dan € 79.000,- toegezegd. Er resteert een TEKORT OP DE BEGROTING VAN € 21.000,- . En dus kloppen we opnieuw bij u aan voor een bijdrage. Wij hopen dat u als lid van onze kerkgemeenschap hiervoor enig begrip kan opbrengen.

Willen wij als Hervormde Gemeente het voorzieningenniveau in onze kerk op peil houden, dan moeten we iets doen aan de inkomstenkant. En die bestaat nu eenmaal voor het overgrote deel uit vrijwillige bijdragen. En daarom houden we de actie begrotingstekort als een soort Kerkbalans 2.0.

De bijdrage voor Kerkbalans van begin dit jaar hebt u misschien al verhoogd met de jaarlijks gevraagde aanvullende bijdrage. Als u toen hebt aangegeven dat u niet bijdraagt aan de actie begrotingstekort, zou u nu geen brief moeten krijgen. Wij bieden onze verontschuldigingen aan, als dat toch is gebeurd. Wilt u in dat geval op bijgaand antwoordformulier (nogmaals)aangeven, dat u dit jaar niet bijdraagt aan de actie begrotingstekort.

Binnenkort komt een vrijwilliger van de actie begrotingstekort langs om uw toezegging op te halen. U kunt daarvoor gebruik maken van de in de enveloppe ingesloten antwoordstrook en antwoordenveloppe. U doet toch mee?

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen!

Almkerk, oktober 2018

Het College van Kerkrentmeesters.
(kerkrentmeesters@hervormdalmkerk.nl)

PERIODIEKE GIFT EN BELASTINGVOORDEEL

Het is voor u fiscaal aantrekkelijk om een Periodieke gift aan onze gemeente toe te zeggen. Dit houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag toezegt. Wanneer u dit doet dan betekent dit dat de normaal gehanteerd drempel voor aftrek van giften (1% van uw drempelinkomen) vervalt. U dient dan wel een verklaring te verstrekken aan de kerk. Een kerkrentmeester zal deze overeenkomst samen met u opstellen.
Wij hopen dat u een deel, of misschien zelfs uw volledige belastingvoordeel bij uw jaarlijkse gift zult optellen. Dit helpt u en uw kerk!

Wij rekenen op u

Vele vrijwilligers gaan ons weer helpen met de verspreiding en het ophalen van de enveloppen. En natuurlijk laten we u zo snel mogelijk weten wat u allen met elkaar aan bijdragen hebt toegezegd.

U doet toch mee, voor het eerst of opnieuw

Als u de formulieren in huis hebt, wilt u dan het antwoordformulier ingevuld klaarzetten voor de kerkbalanslopers. U was niet thuis? Levert u dan uw antwoord in bij een van de adressen die op het formulier staan.

Liever een digitaal antwoord? Scan het formulier en mail het naar kerkrentmeesters@hervormdalmkerk.nl

 

College van Kerkrentmeesters