Zondagsschool

oppasdienst

Een groot aantal kinderen bezoekt iedere zondagochtend de zondagsschool. Elke zondag vertelt de leiding, zo mogelijk interactief, een Bijbelverhaal (uit de methode ‘Vertel het maar’) en er wordt gezongen. Naast het vertellen en zingen zijn we met de kinderen ook op verschillende manieren creatief bezig, dit alles binnen het kader van de verkondiging van de Blijde Boodschap.

De kinderen van groep1/2 hebben zondagsschool tijdens de gehele kerkdienst. Zij worden voor dat de kerkdienst begint, verwacht in de koffiehoek. De kinderen mogen tijdens de collecte door hun ouders worden opgehaald, zodat ze de zegen in de kerk meekrijgen. Op de zondagsschool wordt gecollecteerd. Het geld wat opgehaald wordt, wordt gebruikt voor aanschaf materiaal en activiteiten zolas kerst, paasontbijt enz.

Doop/bijzondere diensten.
Deze diensten zullen het hele jaar door met de kinderen in de kerk gevierd worden. Wanneer er door de kinderen een bijdrage geleverd wordt, is dit vaak in de vorm van het zingen van een lied. Dit wordt tijdens de kindernevendienst/zondagsschool ingestudeerd.

Momenteel zitten wel in het Focus-traject. De kinderen zullen tijdens de Focus-diensten met bijpassend materiaal werken.

Bij bijzondere diensten (opening/ sluiting winterwerk, belijdenisdienst, gezinsdiensten enz) hebben de groepen 1/2 kindernevendienst.

Heeft u nog vragen over zondagsschool of wilt u het zondagsschooluurtje eens een keer bijwonen, neemt u dan contact op: zondagschool@hervormdalmkerk.nl