Kerkdiensten

Elke zondag worden er diensten gehouden in ons kerkgebouw.

Bezoekadres Kerkgebouw en Almhof
Kerkstraat 14
4286 BB Almkerk
Tel. 0183 - 40 16 39

Kerkdiensten 's zondags 9.30 en 18.00 uur

Zie het preekrooster voor een uitgebreid dienstenoverzicht.

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas voor de kinderen van 0 t/m 3 jaar. Daarnaast zijn er tijdens de ochtenddienst activiteiten voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, zie kindernevendienst.

Zaalhuur
Het is mogelijk een zaal te huren in het bijgebouw "de Almhof". Neemt u voor informatie hierover contact op met de kerkrentmeesters.

Of lees hier meer over de verhuur.