Herdenkingsdienst 22 november

Het is een goed kerkelijk gebruik om de namen van hen die ons in de afgelopen tijd ontvallen zijn, voor Gods aangezicht nog één keer te noemen en voorbede te doen voor hen die achtergebleven zijn.

Dit willen we doen in de morgendienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar valt deze zondag op 22 november a.s. Tegelijk willen we in deze dienst getuigen van de hoop die in ons is: dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen en dat ieder die in Hem gelooft, zal leven, ook al is hij of zij gestorven.

Wij willen de familieleden graag in het bijzonder van harte uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te zijn. Omdat er tijdens de maatregelen tegen het coronavirus maar 30 bezoekers aanwezig kunnen zijn vragen wij de familieleden om zich aan te melden.

U kunt via deze link laten weten dat u de dienst wil bezoeken.

>> klik hier om aan te melden voor deze dienst