Gemeenschappelijke avonddiensten

Gemeenschappelijke avonddiensten. Zondagavond zal ds. Ridder de eerste van de gemeenschappelijke avonddiensten in nieuwe opzet leiden.

Deze opzet geldt voorlopig alleen voor de diensten op de tweede zondag van de maand. De bedoeling is dat in deze diensten zoveel mogelijk de eigen predikanten voorgaan. We volgen dan dezelfde, sobere liturgie (waarin ook ruimte is voor momenten van stilte, vergelijkbaar met de vespers in de week voor Pasen).  Inhoudelijk zullen ze het karakter van een leerdienst hebben. We beginnen met de behandeling van de tien geboden. Deze dienst zullen bij ons in de Almzaal gehouden worden, een kleinere, intiemere ruimte. Daarnaast zal het zo zijn dat ds. Ridder vooral de diensten in onze gemeente zal leiden en ik die in de gereformeerde kerk. Jammer genoeg kennen we een beetje een valse start: vanwege het feit dat het preekrooster al in een heel vroeg stadium gemaakt moet worden, kwam het zo uit ds. Ridder in de eigen kerk begonnen is en de tweede dienst pas in november kan plaatsvinden. In oktober is er nl. de kerk, school en gezinsdienst op de tweede zondag en in december is uitgerekend op die zondag de dienst met Nooit Gedacht. Vanaf januari hopen we dan deze dienst elke maand te kunnen houden, uiteraard uitgezonderd de zomermaanden.