Maatregelen Coronavirus

In onze gemeente hebben we vanaf het uitbreken van de epidemie steeds maatregelen genomen en afspraken gemaakt. We hebben daarvoor een gebruiksplan geschreven. Via de website publiceren we dit plan en bij de diensten benoemen we ook steeds de speerpunten.

De praktische invulling is uitgewerkt in een protocol/gebruiksplan voor onze gemeente. Voorafgaand aan elke dienst zullen wij u de belangrijke instructies ook nog even mondeling toelichten. Ook is er een kerkindeling gemaakt die u kunt bekijken. 

Aanmelden via de website is op dit moment helaas tijdelijk niet mogelijk.