Aanmelden nieuwsbrief

Kerk_4

Elke week geven we als gemeente een digitale nieuwsbrief uit waarin we praktische informatie en ander nieuws over de Hervormde gemeente Almkerk delen.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. De informatie die we opvragen voor de inschrijving zullen wij enkel gebruiken om de nieuwsbrief te kunnen versturen en om inschrijvingen te kunnen verifiëren. Mocht u vragen hebben hierover dan kunt u zich richten tot de scriba. 

Iedere week de digitale nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden

Door de nieuwsbrief op deze wijze te verstrekken kunnen we vanuit een gerechtvaardigd belang vanuit onze kerk persoonsgegevens met de leden van nieuwsbrief delen. Als u wilt dat in geval van ziekte of om andere redenen uw naam ook in Kerkklanken genoemd wordt, kan dat wel, maar dan moet u dat zelf bij de predikant of één van de kerkenraadsleden aangeven.