Eritrea-middag 15 juli a.s.

Enige tijd geleden hebben we met de gezamenlijke diaconieŽn een maaltijd georganiseerd voor een groep Eritrese statushouders die in Almkerk en omgeving wonen.

Enige tijd geleden hebben we met de gezamenlijke diaconieën een maaltijd georganiseerd voor een groep Eritrese statushouders die in Almkerk en omgeving wonen. Als vervolg hierop wordt er op zaterdag 15 juli van 14-16 uur een Eritrea-middag gehouden in De Voorhof (GKV), Voorstraat 7.

Op die middag willen deze mensen zich graag aan ons voorstellen en iets vertellen over hun land Eritrea. Ook zullen ze wat lekkere hapjes bereiden. Het doel van deze middag is vooral het opbouwen van contacten
met mensen uit Almkerk en omgeving. De meesten van hen spreken al Nederlands. Wij hopen dat u enthousiast gebruik zult maken van deze uitnodiging. Voor de voorbereiding is het fijn als u zich vooraf even
opgeeft bij Johan Schoenmakers via johanschoenmakers@hetnet.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Rianne Dekker, diaconie (tel. 404330).