Heilig Avondmaal zondag 1 november 2020

Leesrooster

Maandag 26 oktober: Lezen Marcus 9: 1

Voorspelling.

Wat bedoelde de Heere Jezus toen Hij zei, dat sommige van de discipelen het Koninkrijk zouden zien komen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Misschien voorspelde Hij Zijn verheerlijking, Zijn opstanding en hemelvaart, wederkomst. Het meest waarschijnlijk is de verheerlijking, omdat die meteen daarna in de volgende verzen volgt. Bij de verheerlijking zagen Petrus, Johannes en Jacobus de ware identiteit van de Heere Jezus en Zijn macht als Zoon van God. De verheerlijking geeft een vooruitblik op de glorie van de Koning. Dit was een speciale openbaring van Jezus´ goddelijkheid aan drie van Zijn discipelen en Gods machtige bevestiging van alles, wat de Heere Jezus had gedaan en nog doen zou.

Dinsdag 27 oktober: Lezen Marcus 9: 2- 7

Verheerlijking op de berg.

Veel mensen zijn op de vlucht: op de vlucht voor problemen, op de vlucht voor hun verdriet, wie weet ook op de vlucht voor God? Misschien is Petrus ook wel op de vlucht. Net heeft hij gehoord, dat de Heere de Heere Jezus zal lijden in Jeruzalem. Dat wilde Petrus niet horen. Déze verheerlijking op de berg, déze extase, heeft hij veel liever dan het lijden, dat voor hen ligt. “Heere, laat mij tenten bouwen ‘. Met andere woorden: ‘Laten we dit mooie moment voor altijd vasthouden. Laten we het lijden vergeten, dit is toch veel beter?’ Nee, de Heere Jezus is niet gekomen om de ellende van deze wereld te ontvluchten. Andersom. Hij kwam midden in de donkere wereld om al die mensen te zoeken die vluchten. Laat jij je ook vinden?

Woensdag 28 oktober: Lezen Marcus 9: 14- 19

Geduld hebben?

Gisteren hebben we gelezen over de verheerlijking op de berg. Pasen is nog ver weg, maar één moment was de Opstanding van de Heere Jezus al zichtbaar en voelbaar. Dat gaf de discipelen moed voor de verdere dagen. Maar op deze dag is de glans van gisteren er al af. Er lijkt niets veranderd te zijn. Na de verheerlijking komt de Heere Jezus van de berg naar beneden en ziet dat de overgebleven discipelen krachteloos bezig zijn. Zonder de Heere Jezus blijkt. dat ze geen enkele kracht hebben om iets goeds te doen voor een zieke jongen. Daarom valt de Heere Jezus uit tegen de discipelen. Hij zegt als het ware: O, ongelovige, waarom geloven jullie niet. Als jullie werkelijk zouden geloven, zouden jullie vandaag kunnen laten zien, wat je gisteren gehoord hebt. Voor zulke mensen is de Heere Jezus gekomen.

Donderdag 29 oktober: Lezen Marcus 9: 33- 37

Verrassend anders.

De discipelen voelen zich betrapt. Toen de Heere Jezus thuisgekomen was, vroeg Hij hen: “Waar waren jullie onderweg over in gesprek?’ Blijkbaar voelde de Hartenkenner aan, dat het gesprek van de discipelen niet voor zijn oren bestemd was. Hij vroeg hen naar de inhoud ervan. Met het schaamrood op de kaken moeten ze toegeven. dat het onderwerp van hun gesprek nu niet zo bijster interessant is. Ze waren aan het bekvechten, wie nu wel de belangrijkste was. Dit is geen goede vraag voor onderweg!

De Heere Jezus geeft een antwoord om nog eens over na te denken. Wie een kind ontvangt, ontvangt Mij en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft. Het is verrassend anders dan wij denken. Met dit antwoord benadrukt de Heere Jezus nogmaals, dat Hij van God gezonden is. Ja, dat Hij de Zoon van God is.

Vrijdag 30 oktober: Lezen Marcus 9: 38- 41

Wie niet tégen ons is, is vóór ons.

Johannes heeft een vraag aan zijn Heer. Hij heeft iemand gezien, die boze geesten uitdreef. Maar deze persoon hoort niet bij de volgelingen van de Heere Jezus. Johannes zegt: hij volgt ons niet.

de Heere Jezus is in Zijn antwoord minder radicaal, dan wij zouden verwachten. In zekere zin is Hij mild, wanneer Hij zegt: Wie niet tégen ons is, is vóór ons. De christelijke kerk kent vele hokjes en vakjes. Ik hoor mensen soms zeggen: hij of zij hoort niet bij onze kerk. Soms zit daar een waardeoordeel in. Wij vinden dat hij of zij er niet echt bij hoort, omdat hij onze groep niet volgt. Het antwoord van de Heere Jezus is ruim: Wie niet tegen ons is, is voor ons. Johannes zal nog dikwijls aan dit woord hebben gedacht. Misschien helpt het ons ook om ruim en mild te zijn, als onze Heer en Heiland.

Zaterdag 16 november: Lezen: Marcus 9: 42- 50

Heftige uitspraken

De woorden die de Heere Jezus hier spreekt, liegen er niet om. Heel duidelijk geeft de Heere Jezus aan, dat de oorzaak van verkeerd en zondig handelen, moet worden aangepakt. Indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit... Wanneer wij dit letterlijk zouden moeten opvatten en werkelijk in praktijk zouden moeten brengen, zouden er heel wat éénogigen rondlopen. Misschien jij en u ook wel en ik... Zonder de woorden van de Heere Jezus te willen afzwakken, wil ik zeggen, dat het hier vooral gaat om de gedachte achter deze krasse uitspraken. Alles wat ons afleidt van de liefde van God, dat moet uit ons leven verdwijnen. Dat betekent: keuzes maken. De televisie op tijd uitzetten, is beter dan overal naar kijken. Heb het zout in uzelf en houdt vrede onder elkander, zegt de Heere Jezus. Zout reinigt en weert bederf. Zout geeft smaak aan je leven. Zorg er voor, dat het zout die functie blijft behouden.

 

Een gezegend Heilig Avondmaal toegewenst