Kinderconcert van Marcel Zimmer

op zaterdag 18 september van 16.00 - 17.00 uur.

De eigen bijdrage bedraagt € 3,00 per kind.

Graag opgeven via het opgavenformulier in de kerk, of via de mail: opgevenstartdagalmkerk@gmail.com