Najaarszendingscollecte

Van 26 oktober t/m 30 oktober wordt door de Zendingscommissie weer de jaarlijkse Najaarszendingscollecte gehouden.

Vrijwilligers brengen deze brief,

met daarbij een enveloppe bij u aan huis. De enveloppen worden niet meer bij u opgehaald. U kunt de enveloppen in de collectezak doen of t/m 30 oktober inleveren bij de volgende personen. Wim Sterk, Berth den Dekker, Ron Blom, Gerrit van Tiggelen, Ruben Ottevanger, Martin van Drunen. De collecte komt geheel ten goede aan het door ons gesteunde project:

Leendert en Nelleke Wolters zijn de eerste GZB-zendingswerkers in Tsjechië, dat is u inmiddels bekend. Dit land is bij uitstek een land waar de GZB een betekenisvolle bijdrage kan leveren. De kerken in Tsjechië zijn klein maar willen graag het Goede Nieuws door geven. Juist dát sluit goed aan bij het werk van de GZB, met name op gebieden van gemeentestichting en gemeentevorming. Van hun werk en leven doen zij regelmatig verslag via de website: www.gzb.nl/woltersinpraag.

U kunt ook een gift over maken ten gunste van dit project op:

Rekeningnummer NL11RABO0301520283 t.n.v. Zendingscommissie Almkerk.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Alvast hartelijk dank!