Omzien naar elkaar

Op momenten als deze is dat extra nodig.

Geachte gemeenteleden,

In onze gemeente en in ons dorp wordt veel onderlinge hulp geboden. Op momenten als deze is dat extra nodig. De maatregelen in de aanpak van het coronavirus kunnen voor praktische problemen zorgen. Wellicht zijn er mensen die niet zelf naar de winkel kunnen om boodschappen te doen of mensen die vaker oppas moeten regelen voor de kinderen. Daarnaast vergroot de maatregel om sociale contacten te beperken de kans op vereenzaming. Daarom willen we u vragen de komende tijd extra naar elkaar om te zien. Door een helpende hand te bieden, (telefonisch) contact te houden of bijvoorbeeld iemand een kaartje te sturen. Alvast bedankt voor het extra omzien naar elkaar!

Als u hulp nodig heeft, vraag het dan aan elkaar of geef het door aan de diaconie (bijvoorbeeld via diaconie@hervormdalmkerk.nl). Praktische hulpvragen kunt u ook indienen bij het Dorpsnetwerk Almkerk (dat gezamenlijk door de Dorpsraad, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en onze Hervormde Gemeente is opgezet). De contactgegevens voor het Dorpsnetwerk zijn:

Voor meer informatie: zie de folder.

Als u in de gelegenheid bent om anderen te helpen, kunt u zich als hulpbieder aanmelden bij het Dorpsnetwerk. Dit kan ook via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer. Geef daarbij graag uw naam, adres en telefoonnummer door.

We bevelen dit van harte bij u aan!

De Diaconie


 

Initiatieven voor o.a. Altenahove, Antonia en het Thomashuis

Als gezamenlijke Almkerkse diaconieën (Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en Hervormde Gemeente) willen we graag enkele ideeën en initiatieven onder uw aandacht brengen, om dorpsgenoten die dat momenteel extra nodig hebben een hart onder de riem te steken.

  • Vanwege het heersende coronavirus mogen de bewoners van Altenahove en Antonia geen bezoek meer ontvangen. Om de bewoners daar te ondersteunen en te bemoedigen in deze moeilijke tijd voor hen, is er een krat bij de deur van Altenahove gezet, waarin (video)kaarten, knutselwerken, (senioren)puzzels en tekeningen etc. gedaan mogen worden. Ook kunnen daarin kaarten worden gedaan ter bemoediging van het hardwerkende zorgpersoneel!
  • Natuurlijk kunt u ook een kaart of tekening etc. in de brievenbus doen bij bewoners van de Antonialaan en de Ster, en andere ouderen/eenzamen in uw straat, die momenteel ook weinig om handen hebben.
  • Hetzelfde geldt voor de bewoners, beheerders en het zorgpersoneel van het Thomashuis. De bewoners van het Thomashuis mogen ook niet meer het huis uit, om hen zoveel mogelijk te beschermen tegen het virus. Het is voor de beheerders en het personeel een hele opgave om de bewoners de hele dag bezig te houden. Graag brengen we hen dan ook onder uw aandacht. Er zal ook daar een krat worden neergezet waar u iets voor hen in kunt doen en waarmee u hen zeker een groot plezier zult doen! Het zou leuk zijn als elke dag, als een soort verrassing voor de bewoners, er wel iets leuks in het krat is te vinden. Dit breekt de sleur van de dag voor hen weer…

Ook deze ideeën worden bij u van harte aanbevolen.