Voorbereiding Heilig Avondmaal 17 november 2019

Leesrooster

Maandag 11 november: Lezen Marcus 8: 22- 26

Jezus geneest een blinde man.

Waarom raakt Jezus deze man een tweede keer aan voordat hij kon zien? Dit wonder was niet te moeilijk voor Jezus, maar Hij koos ervoor het in fasen te doen. Misschien wilde Hij de discipelen laten zien dat geestelijke waarheid niet altijd meteen doordringt. Maar voor dat Jezus vertrok, was de man volkomen genezen. Zelf zagen zij na Zijn wonderen ook nog nauwelijks wie Hij was. Hoe is het met onze ogen? Zien wij wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft?


Dinsdag 12 november: Lezen Marcus 8: 27- 30

Petrus zegt dat Jezus de Messias is.

Caesarea Filippi was een heidense stad. Er waren veel tempels, die aan Baäl waren gewijd en Griekse goden werden er aanbeden. Bij deze heidense stad, vroeg Jezus Zijn discipelen:”Wat zeggen de mensen eigenlijk van Mij? Wie ben ik volgens hen?” Er werd gezegd dat Jezus Johannes de Doper, Elia of een andere profeet was. Vervolgens vroeg Hij naar hun eigen mening:“Wat denken jullie van Mij? Wie ben ik volgens jullie?” Petrus antwoordde: “U bent de Christus”. Het is niet voldoende te weten wat anderen over Jezus zeggen. Je moet het zelf weten. Je nieuwsgierigheid moet veranderen in toewijding, je bewondering in aanbidding. Hebt u/ jij die toewijding en aanbidding? Het gaat om een persoonlijke relatie met God en Jezus. Je kunt niet door het geloof van een ander behouden worden.

 

Woensdag 13 november: Lezen Marcus 8: 31- 38

Jezus voorzegt voor het eerst Zijn dood.

Vanaf dat moment sprak Jezus op een directe manier tegen zijn discipelen over Zijn dood en opstanding. Hij begon hen voor te bereiden op wat er spoedig met Hem zou gebeuren door hen drie keer te vertellen dat Hij spoedig zou sterven. ( 8:31; 9:31, 10:33, 34)

Dat moeten wij blijkbaar léren: dat de Mensenzoon veel moet lijden. Maar dat weten wij toch allang? Dat is nu juist de vraag. Onze hoogste Leraar stelt dit punt aan de orde in Zijn onderwijs aan de discipelen en nu aan ons. Ik zal gaan lijden....

 

Donderdag 14 november: Lezen Marcus 8: 31

En Hij begon hen te leren.

Petrus heeft zo juist een belijdenis gedaan: U bent de Christus! De mensen mogen zeggen dat U één of andere profeet bent, Johannes de Doper of Elia. Maar wij weten beter: U bent de Christus.

Goed geantwoord! Jullie hebben het begrepen. De Heere is blij met hun antwoord. Nu kunnen we verder. Jezus begon hen te leren: Ik ben inderdaad de Christus, Ik ga dus een lijdensweg tegemoet. Ik zal in Mijn dood alle zonden op Mij nemen. Zo begon Hij Zijn onderwijs. Het lijkt zo eenvoudig. Maar het blijkt een moeilijke les: Hij moest lijden. Hij voor mij. Zó is Hij, de Christus.

 

Vrijdag 15 november: Lezen Marcus 8: 31- 33

Petrus en onze menselijke verlangens en gevoelens.

Maar Petrus liet Jezus niet uitpraten. U zult beslist niet lijden, geen denken aan! Op dat moment keek Petrus niet naar Gods doel, maar alleen met zijn menselijke verlangens en gevoelens. Hij wilde dat Christus Koning zou zijn en niet de lijdende knecht. Hij was klaar om de eer te ontvangen dat Hij Jezus volgde, maar hij was niet klaar voor vervolging. Het Christendom is geen gebaande weg naar rijkdom en gemak. Het betekent vaak hard werken, vervolging, ontbering en lijden. Petrus zag maar een deel van het geheel.

Verval niet in zijn fout, maar richt je op het goede, dat God uit schijnbaar slechte zaken kan halen, en op de opstanding die volgt op de kruisiging.

 

Zaterdag 16 november: Lezen: Marcus 8: 31- 38

Verzoeking.

Petrus deed vaak het woord voor alle discipelen. Het kan zijn dat Jezus door zich tot hem te richten alle discipelen aansprak. Zonder het te weten probeerde de discipelen Jezus ervan te weerhouden naar het kruis te gaan, terwijl dat Zijn ware opdracht op aarde was.

Satan verzocht Jezus met dezelfde bedoeling ( Matthëus 4) Terwijl satans motieven door en door slecht waren, werden de discipelen gedreven door liefde en bewondering voor Jezus. Desondanks was het niet hun taak Jezus te leiden en te beschermen, maar Hem te volgen. Pas ná Jezus dood en opstanding zouden ze werkelijk begrijpen waarom Hij sterven moest.

Wij hebben de Bijbel waarin de hele geschiedenis van Jezus dood, sterven en opstanding staat. Maar begrijpen wij altijd dat Jezus voor onze zonden aan het kruis moest. Wij mogen dit morgen weer gedenken aan het Heilig Avondmaal. God zelf nodigt U uit. U bent hartelijk welkom.